Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2204 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561บทบาทของหมอผีหญิงชาวเมี่ยนในสังคมอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่รฐษร ศรีสมบัติ
2561การศึกษารถม้าลำปางในฐานะเมืองการท่องเที่ยวเชิงการขนส่งกนกวรรณ สมศิริวรางกูล
2561ผู้ผลิตรายย่อย บทวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา กรณีศึกษาผู้ผลิตน้ำอ้อยก้อนพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์กนกวรรณ มะโนรมย์; จุฑาทิพย์ วิเศษศิลป์
2560การย้ายถิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุ : การเปลี่ยนแปลงชีวิตจากชนบทเข้าสู่เมืองอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ; ดุษฎี อายุวัฒน์; เสาวลักษณ์ ชายทวีป
2560การศึกษาการพัฒนาในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรมสามชาย ศรีสันต์
2560REFLECTIONS ON THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIESPHILIP HIRSCH
2560วาทกรรมคนอีสานผ่านพื้นที่อุดมคติในแบบเรียนสังคมศึกาาร่วมสมัยของไทยชรินทร์ มั่งคั่ง
2560คนไร้บ้านที่ทอดทิ้งครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีคนไร้บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกพงศธร สรรคพงษ์
2560มลายูมุสลิมกับกระบวนการทำให้เป็นไทยอัสรี มาหะมะ
2560เมืองและความเปราะบางในกายปรารถนาสมัคร์ กอเซ็ม