SCIENCE: Independent Study (IS) : [1119] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1119
Issue DateTitleAuthor(s)
22-Dec-2566การมีจริงของผลเฉลยของ X3+Y3 = 3Z3 และ X3+4Y3 = 1 ในจำนวนเต็มแบบเกาส์ณัฐกร สุคันธมาลา; ธนพล จันทาพุฒ
Sep-2023การพัฒนาออนโทโลยีโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้การวิเคราะห์ข้อความอารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง; ปฏิพน เวียงนาค
31-Mar-2566ดีเทอร์มิแนนต์ของจัตุรัสกลล้านนาอรรถพล แก้วขาว; พลอยไพลิน บุญช่วย
Jun-2022โมเดลทำนายการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวโดยใช้วิธีแบบผสมวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์; ปริญญา จอมแปง
May-2023การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงตรรกะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วารุนันท์ อินถาก้อน; ศวรรยา วงศ์ขัติ
Jun-2022วิธีการรู้จำอักขระภาษาไทยผ่านวีดิทัศน์แสดงการขยับมือแบบเรียลไทม์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเชิงลึกที่ใช้พลังงานต่ำจักรเมธ บุตรกระจ่าง; ทศพล คันธรส
Feb-2022การศึกษาขอบเขตพหุนามตรีโกณมิติของฟังก์ชัน sincนราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์; ภาคิน จันต๊ะเสาร์
May-2022การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับสำหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์; นภสร ปันแก้ว
May-2022การวิเคราะห์รูปแบบการสัญจรของประชากรใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนพื้นฐานเครือข่ายไร้สายจัมโบเน็ตเสมอแข สมหอม; สิทธิพล สกุลพรรณ์
2565เทคนิคการปรับสมดุลโหลดด้วยการค้นพบโหนดใกล้เคียง สำหรับเกณฑ์วิธีจัดสรรเส้นทางอาร์พีแอล ในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายศุภกิจ อาวิพันธุ์; สุทธิธีร์ จาตุพรประเสริฐ
Jul-2022การแจงนับจัตุรัสกลล้านนาอรรถพล แก้วขาว; จุฑารัตน์ ใจกล้า
Jul-2022จำนวนโดมิเนชันของกราฟปะติดของวัฏจักรและวิถีที่โคลนเชื่อมโยงสายัญ ปันมา; รังสิกร ใจกล้า
2564จำนวนโดมิเนชันสามชั้นในกราฟบางชนิดปรียานุช โหนแหยม; ชนิดา ดั้นหมอก
Jun-2022การปรับค่าเสียหายในการจำแนกประเภทผิดเพื่อการเรียนรู้ที่อ่อนไหวต่อค่าเสียหายบนชุดข้อมูลชีวการแพทย์ที่ไม่สมดุลจักรเมธ บุตรกระจ่าง; ปริญญา ปันสิน
May-2021Thin bed reservoir delineation using spectral decomposition and instantaneous seismic attributes, Pohokura Field, Taranaki Basin, New ZealandMingkwan Kruachanta; Phattranit Sophon
May-2021Pore pressure prediction using seismic and well log data, Canterbury Basin, New ZealandMingkhwan Kruachanta; Chavit Sangsri
Nov-2020A Classification model of cognitive learning objectives based on Bloom’s taxonomy using Naïve Bayes classifierWijak Srisujjalertwaja; Dussadee Praserttitipong; Khampaseuth Phothisarad
Jun-2020การจัดเกรดของผลแตงกวาญี่ปุ่นโดยใช้ตัวแบบแอ็คทีฟคอนทัวร์และวิธีตามกฎวาริน เชาวทัต; นิตติญา ลอดทองสี
Dec-2015ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกคุณสมบัติเฉพาะคอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือของร้านสเตเบิลลายส์รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; พีรพล ศรีวิริยานนท์
Dec-2015ระบบแผนผังเส้นใยนำแสงโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; นรานนท์ อธิมา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1119