ARC: Theses : [56] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jul-2566แนวทางการออกแบบทางข้ามแยกจุดตัดทางรถไฟเหมืองง่า จังหวัดลำพูนกรุณา รักษวิณ; กัญญาวีร์ บุญปัญญา
Aug-2023Restorative environments for small residential unitsApichoke Lekagul; Nawakhun Sornubol
May-2023แนวทางการออกแบบโถงบันไดและการจ่ายลมในทาวน์เฮาส์เพื่อป้องกันฝุ่นละอองโดยใช้ระบบอัดอากาศยุทธนา ทองท้วม; จุฑามาศ พุทธา
12-Jul-2566อินสตาแกรมสเปซ : วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง สถาปัตยกรรมฉาก, ทุน และปฏิบัติการเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาร้านกาแฟเชียงใหม่สันต์ สุวัจฉราภินันท์; วราพล สุริยา
Jul-2023การวิเคราะห์รูปด้านหน้าตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบตึกแถวในเขตอนุรักษ์ เพื่อการอยู่อาศัยเมืองเชียงคำ จังหวัดพะเยากรุณา รักษวิณ; อังค์วรา พัวพันธ์รักษกุล
Jan-2023พลวัตของรูปแบบเรือนร้านค้าในจังหวัดลำพูนระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี; ภานุพงศ์ กิติตาล
Apr-2566การเสนอแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ธานัท วรุณกูล; จุฑามาศ โชติรัตน์
Jul-2018การจัดรูปที่ว่างและองค์ประกอบของชุมชนในเขตกำแพงเมืองชั้นใน เมืองเชียงใหม่ณวิทย์ อ่องแสวงชัย; สิทธิกานต์ สัตย์ซื่อ
Apr-2022สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนไทลื้อ บ้านห้วยเม็ง จังหวัดเชียงรายระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี; อนันทภพ กิติกาศ
Mar-2021โรงแรมม่านรูด : ภาพตัวแทนของพื้นที่แห่งความเป็นอื่น ในวาทกรรมทางเพศ-เพศสภาพ ของไทยสันต์ สุวัจฉราภินันท์; จักรกฤษณ์ มั่นชา
May-2021สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์บนถนนสายหลักใน เมืองเก่าลำพูนปรานอม ตันสุขานันท์; สุภาวดี คำรังษี
Oct-2022การศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนกับคุณภาพเมือง สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดเชียงใหม่อัมพิกา ชุมมัธยา; ศิระกร ตันบูรณา
15-Oct-2022โครงข่ายสังคมกับพื้นที่สาธารณะของชุมชนวัดหมื่นสาร ย่านวัวลาย เชียงใหม่ปรานอม ตันสุขานันท์; ธารวิมล มิสานุช
2564ลักษณะเฉพาะของเรือนพื้นถิ่นไทในเมืองยอง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี; กันยารัตน์ อาทนิตย์
2564การศึกษารูปแบบ องค์ประกอบของเรือนพักอาศัยในคูเมืองเชียงใหม่ธานัท วรุณกูล; เกรียงไกร สมยศ
Feb-2021การค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการวางแผนพัฒนาเมืองเก่าขนาดกลาง กรณีศึกษาเมืองสวรรคโลกปรานอม ตันสุขานันท์; ทนวินท วิจิตรพร
Mar-2021แนวทางในการปรับปรุงกรอบอาคารและหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนเพื่อลดการใช้พลังงานระบบปรับอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยุทธนา ทองท้วม; ประวณี จิณานุกุล
Sep-2020A Framework of Design Criteria for Elderly Facilities Using Maslow's Hierarchy of NeedsAsst. Prof. Dr. Ekkachai Mahaek; Silvana Nataly Vásquez Sánchez
Apr-2020การทดลองการออกแบบผังพื้นและรูปด้านหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดรองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ; พัชลลิตษร แก้วปีลา
2555ความคุ้มทุนของหลังคาเขียวต่อการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการปรับอากาศในอาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost efficiency of green Roof on saving electricity cost for air conditioning in commercial buildings in Chiang Mai / วิสิษศักดิ์ สุริยาศรีวิสิษศักดิ์ สุริยาศรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56