Browsing by Author ภารวี มณีจักร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2021การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร กรณีศึกษา ลูกค้าข้าราชการครู และข้าราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอดภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; สุทธิพงษ์ ใหม่จันทร์แดง
Jun-2021การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปริยากร ดีพัฒนกุล
Jun-2022ความมั่นคงทางพลังงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดความยากจน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนวรัทยา ชินกรรม; นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงศ์; ภารวี มณีจักร; ธัชนนท์ อนันต์เจริญกิจ
Apr-2020ประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปัญญปัทม์ นุ่มนวล
May-2021วิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; นันทวุฒิ แหบคงเหล็ก