Browsing by Author กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามมิติกับกูเกิล โดยใช้กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน = 3D GIS data interchange system development using rapid application development / กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
Apr-2023การพัฒนาระบบตรวจจับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำเพื่อการจัดการสารสนเทศด้านสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่กิตติ ภูริทัต; กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์; พิพิธธน โหมลา
May-2023การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพในจังหวัดเชียงใหม่กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์; วราภรณ์ บุญเชียง; ยงยุทธ ซุยลา