Browsing by Author ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2020การทำนายทิศทางของราคาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ด้วยแบบจำลองอะแด็พทีฟโลจิตคมสัน สุริยะ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อาภา วิจารย์
2564การพยากรณ์ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้นโดยการประยุกต์ใช้การหารูปแบบที่ดีที่สุดแบบควอนตัมร่วมกับระบบอ้างอิงแบบฟัซซีเริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรพล ยะมะกะ; นำโชค ฉิมปราง
Mar-2020การศึกษาและจัดการข้อมูลทางทวิตเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาระยะสั้น : สงครามการค้า สหรัฐอเมริกา-จีนเริงชัย ตันสุชาติ; จิราคม สิริศรีสกุลชัย; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; ชนม์นิภา จันทร์เอี่ยม
-ความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือนไทยวรพล ยะมะกะ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรัทยา ชินกรรม; กฤชยาภรณ์ ดวงแก้ว
May-2021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ของนักลงทุนณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรัทยา ชินกรรม; พชรพงศ์ อังกสิทธิ์
Sep-2558พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่เริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วีรินท์ ศุภสินกุลพัทธ์
Sep-2558พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่เริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วีรินท์ ศุภสินกุลพัทธ์