Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความคิดเห็นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้สื่อการเรียนการสอน ชุด ออน เดอะ สปริงบอร์ด / จารุภัทร วรรณรัตน์จารุภัทร วรรณรัตน์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านความจำชั่วขณะและความจำระยะยาวทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ณัฐา ลักษณพรหมณัฐา ลักษณพรหม
2545ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนด้วยคำคล้องจอง / วิภาพรรณ รักษาศิลป์วิภาพรรณ รักษาศิลป์