Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการให้แรงจูงใจของภาครัฐสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ / วีระชาติ วุฒิประสิทธิ์วีระชาติ วุฒิประสิทธิ์
2546การวิเคราะห์การลงทุนแบบเอพีทีของหุ้นในดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / มัลลิกา ธีระโกวิทมัลลิกา ธีระโกวิท
2541ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย / รัตนาวรรณ เจี่ยงเพ็ชร์รัตนาวรรณ เจี่ยงเพ็ชร์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย / บุษกร ถาวรประสิทธิ์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
2544การศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนโครงการศูนย์อาหารวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (เชียงใหม่) / ภาณุพงศ์ จิตมั่นภาณุพงศ์ จิตมั่น