Browsing by Author ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูงพิทวัส สมบูรณ์; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด
2560การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำไม่ไวต่อช่วงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงธรรมนูญ หัทยานันท์; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศันสนีย์ จาจด
Sep-2023การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อลักษณะสารประกอบฟีนอลในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสงในลูกผสมชั่วที่ 4 และชั่วที่ 5 ระหว่างข้าวพันธุ์แสง 5 และพันธุ์ปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; เกริกเกียรติ ปัญญาหล้า
Sep-2023การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสงในลูกผสมชั่วที่ 4 และชั่วที่ 5 ระหว่างพันธุ์ปิอิ๊ซู 1 และพันธุ์ปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; พีรดนย์ สุริยะธง
Dec-2020การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงและมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูงในลูกผสมชั่วที่ 4 ถึงชั่วที่ 5 ระหว่างข้าวก่ำหอม มช. และข้าวปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศิลป์ศุภา พูลละม้าย
Dec-2563การคัดเลือกเพื่อลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงและปริมาณฟีนอลในเมล็ดสูงในประชากรรุ่นลูกระหว่างข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวแสง 5) และพันธุ์ปรับปรุงสมัยใหม่ (ปทุมธานี 1)ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พัทธพล ต้นกิ่ง
2557การปรับตัวต่อสภาพแอโรบิกของพันธุ์ข้าวไร่ และข้าวนาสวนพุทธพงศ์ มะโนคำ; ณัฏฐิณี ภัทรกุล; ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
2562การสะสมธาตุสังกะสีในข้าวไร่และข้าวนาสวนภายใต้การปลูกแบบไม่ขังน้าและน้าขัรรินธร รินสินจ้อย; สิทธิชัย ลอดแก้ว; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
2557ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในจังหวัดลำพูนรุจ ศิริสัญลักษณ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ปรัชญา นุชสุวรรณ
2559ความแปรปรวนของปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวก่าพันธุ์พื้นเมืองของไทยสุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
Jul-2564ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนรุจ ศิริสัญลักษณ์; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พัชรินทร์ พานทอง
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
22-Dec-2564ผลของการใส่ปุ๋ยโบรอนต่อการดูดใช้โบรอนและการสร้างผลผลิตในข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกใน 2 พื้นที่ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศันสนีย์ จำจด; จินตนา สงค์ศรีอินทร์
Nov-2020ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดข้าว พันธุ์ชัยนาท 1ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี; เอกพันธ์ แซ่ย่าง
2562ผลของฤดูกาลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดดาวอินคากนกวรรณ ละออออง"; สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ; สุชาดา จำรัส; จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย