Browsing by Author ฉวีวรรณ ธงชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557ประสิทธิผล ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปางฉวีวรรณ ธงชัย; สุกัญญา เลาหธนาคม
Sep-2557ประสิทธิผลของการส่งเสริมการฟื้นสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฉวีวรรณ ธงชัย; น้ำฝน พุทธกาล
2562ผลของการวางแผนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์แบบจากหอผู้ป่วยหนัก ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการกลับเข้ารักษาซ้ำในหอผู้ป่วยหนักปิยวรา กาจารี; ฉวีวรรณ ธงชัย; มยุลี สำราญญาติ
2559ผลของการเสริมสร้างอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเพ็ญนภา จายวรรณ์; พิกุล นันทชัยพันธ์; ฉวีวรรณ ธงชัย