Browsing by Author จิรวัฒน์ พัสระ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับภาระงานที่กำหนดไว้ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพชร ถือแก้ว; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; จิรวัฒน์ พัสระ
2545การใช้ประโยชน์จากกากข้าวมอลต์แห้งเป็นอาหารโคนม / จิรวัฒน์ พัสระจิรวัฒน์ พัสระ
2556ผลของระดับการใช้กากมันสำปะหลังแห้งจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะหมักและการย่อยได้ในโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะณรกมล เลาห์รอดพันธ์; โชค มิเกล็ด; ณัฐพล จงกสิกิจ; จิรวัฒน์ พัสระ; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; วิสูตร ศิริณุพงษานันท์; อำพล วริทธิธรรม
2554ผลของอาหารที่ใช้ขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้งธนาพร บุญมี; สัญชัย จตุรสิทธา; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; จิรวัฒน์ พัสระ; มิชาเอล ครอยเซอร์; มิชาเอล วิคเค