Browsing by Author อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2020การกำกับดูแลร่วมทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เจษฎา เทพศิริ
2563การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางวราภรณ์ ศรีรัตนา ศรีรัตนา; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
2563การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพวิภาดา คุณาวิกติกุล; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อรอนงค์ วิชัยคำ; กุลวดี อภิชาติบุตร; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์; วิไลพรรณ ใจวิไล
2563การพัฒนาความรู้ของพยาบาลด้วยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดแสงอาทิตย์ วิชัยยา; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
2563การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ลัดดา มีจันทร์; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
Nov-2020การพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; กนกพร ใหม่ชมภู
2563การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกสำรี ชมบริสุทธิ์; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
2563การศึกษาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลแพร่ศุภางค์ ดำเกิงธรรม; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
2563การศึกษาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำปางเกศราภรณ์ อุดกันทา; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
2560การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพกนกวรรณ สังหรณ์; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
2562ระบบพี่เลี้ยงกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
2558สมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล เขตภาคเหนือวิภาดา คุณาวิกติกุล; อรอนงค์ วิชัยคำ; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; สมใจ ศิระกมล; เจียรนัย โพธิ์ไทรย์; พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์; ดรุณศรี สิริยศธำรง
2563สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ปิยะนันต์ ทองแดง; อรอนงค์ วิชัยคำ; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์