Browsing by Author ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การสร้างสรรค์วรรณกรรมบทซอประวัติพระสงฆ์ในล้านนาทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; พระจรินทร์ อินศวร
2557การใช้วรรณกรรมพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยา ทางจิตวิญญาณในวิถีล้านนาทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; ชวนพิศ นภตาศัย
Jul-2021คติการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะล้านนาร่วมสมัย ในเชียงใหม่ (พ.ศ.2540-2560)ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; ปานลิขิต ลิขิตกาญจน์
2557ช้างในนิทานพื้นบ้านล้านนาทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; พระมหาวีระพล ไฝ่แจ้คำมูล
Jul-2020ผ้ายันต์พระสิหิงค์: รูปแบบ และความเชื่อทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; พระณัฐภัณฑ์ พรมใจ
Jul-2021ลักษณะเด่นและคุณค่าของผลงานวรรณกรรมบาลีของพระสิริมังคลาจารย์วิโรจน์ อินทนนท์; ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; จุมพล สุยะต๊ะ